Gruppearbejde i SCALES Academy

Hvorfor SCALES Academy?

SCALES investerer meget i medarbejdernes udvikling. Uddannelse og opkvalificering er en naturlig del af det at være en betroet og førende Microsoftpartner. Det fordrer, at mange af vores medarbejdere kender produkterne i Dynamics 365-familien centreret omkring Finance and Operations.

SCALES tilbyder undervisning og træning til medarbejdere på alle niveauer. Det er væsentligt, at samtlige medarbejdere bliver klædt tilstrækkeligt godt på til at håndtere de forskellige opgaver hos kunderne. Derfor indeholder kursusporteføljen ikke kun faglige kurser; den har også fokus på personlig udvikling.

SCALES’ fortsat øgede fokus på udvikling skyldes dels virksomhedens stadige vækst, dels at D365FO-ERP-projekter generelt er blevet mere komplekse.

Hvad tilbyder SCALES Academy?

SCALES Academy er vores samlede indsats for læring i SCALES. Her er en bred vifte af træningsmuligheder, der vil understøtte din løbende læring og udvikling i forhold til din specifikke rolle i SCALES.

Her kan vores kollegaer og nye medarbejdere deltage i:

  • D365FO-produkttræning med henblik på at opbygge faglige kompetencer samt få en relevant Microsoft-certificering.
  • D365FO-udviklertræning med henblik på at opbygge faglige kompetencer til at udvikle modifikationer, integrationer med videre til vores kunder.
  • Metodetræning med henblik på at forstå SCALES’ tilgang til ERP-projekter samt samarbejdsmodellen med vores kunder.
  • Personlig udvikling med henblik på at opbygge kompetencer som konsulent og være et værdifuldt medlem af projektteams.

Vi forsøger at knytte deltagernes læring så tæt til deres arbejde i projekterne som muligt.

SCALES logo

Hvad får du ud af SCALES Academy?

SCALES Academy og arbejdet i SCALES vil gøre dig til den bedste projektleder, funktionel konsulent, eller teknisk konsulent inden for D365FO med stærk og relevant erfaring samt certificeringer.

SCALES Academy bidrager til at gøre vores kollegaer til dygtige D365FO-konsulenter (i alle tænkelige roller) og stærke team players. Det er helt naturligt, at den største læring sker i vores mange projekter, og her supplerer vi SCALES Academy-træningen med en mentor og buddy-ordning, der sikrer, at du lander godt i dit projekt og hurtigt kan bidrage med dine kompetencer og føle dig værdsat.

Relevante certificeringer og erfaring sikrer, at du inden længe vil være et aktiv i vores projekter.

Hvad får SCALES ud af det?

SCALES Academy sikrer, at SCALES står i forreste række på ERP-markedet som førende partner inden for D365FO-implementeringer. Vi står i en position, som er anerkendt af Microsoft og virksomheder, der søger en langsigtet samarbejdspartner.

SCALES Academy bidrager således til SCALES’ vision om at være førende udbyder af D365FO-løsninger i Danmark og er ligeledes et væsentligt element i vores kultur, som styrker sammenhold og læring.

Samtidig indtager SCALES i kraft af blandt andet SCALES Academy en væsentlig rolle i ERP-branchen – mere specifikt omkring D365FO, men også generelt – ved løbende at tilføre og udvikle kompetencer, der kan løfte kundernes ERP-projekter. Det er vi stolte af!

SCALES har i mange år været en stærk Microsoftpartner, hvilket vores mange Microsoft Awards vidner om. Det er en position, vi har i sinde at bevare!

Hvilken værdi tilføjer SCALES Academy?

SCALES Academy sikrer en blanding af forskellige læringsmuligheder og -metoder. Kurserne varetages af erfarne SCALES-medarbejdere og stærke eksterne partnere med henblik på at opnå størst mulig værdi af hver eneste læringssession.

De fleste kurser afholdes hos SCALES. Mange er udviklet af SCALES-medarbejdere, andre af eksterne kursuspartnere, hvilket sikrer den bedste kombination af interne og eksterne kompetencer.

I SCALES sætter vi også en stor ære i at give alle mulighed for at videregive deres erfaringer. Det kan være som eksperten, der påtager sig undervisning i et eller flere kurser, eller som aktiv deltager i de faglige netværk, der er en naturlig del af at dele de nyeste trends og erfaringer.

Vi supplerer dette med relevante kurser fra eksterne partnere, så vi også får værdifuldt input udefra. Vi skulle nødigt ende som ananas i egen juice.

SCALES Academy er en vigtig del af graduateprogrammerne

SCALES Academy understøtter de mange graduateprogrammer i SCALES. Kurserne er designet til at møde de unge medarbejdere der, hvor de er, da de har meget at lære – særligt om at være en del af et ERP-projekt.

Et SCALES graduateprogram strækker sig typisk over 12 måneder, og i denne periode skal vi sammen opnå mange delmål. I praksis starter du med at deltage i adskillige SCALES Academy-kurser, der vil klæde dig på til at varetage den specifikke rolle, du er ansat til. Det kombinerer vi med aktiv deltagelse i kundeprojekter, hvor din faglighed støt øges.

Under hele forløbet handler det om at skabe plads til læring og udvikling, både i et ”safe space” hos SCALES Academy og i rigtige projekter, hvor din indsats kan være afgørende for, at projektet når de opsatte milepæle.