SCALES' fire stiftere

De fire stiftere

SCALES blev stiftet i efteråret 2011 af Jesper Outze, Hasse Bergman, Peter Sjøgren og Anders Warncke. De udgør fortsat en stor del af den daglige ledelse af SCALES med Jesper og Hasse i spidsen som sideordnede CEOs.

De fire stiftere har arbejdet tæt sammen siden slutningen af 90’erne og har altid drevet forretning inden for netop ERP-implementeringer baseret på Microsofts teknologi.

Historien bag navnet

Navnet SCALES står for: “skalerbarhed” og “ligevægt”. “Skalerbarheden” har siden selskabets stiftelse skullet sikre, at ethvert valg af løsninger, metoder, værktøjer samt interne og eksterne processer har blivende værdi for selskabet og dermed for kunderne, uanset størrelse. “Ligevægten” skal være synlig for alle vores kunder – den værdi, kunderne oplever, skal hænge tæt sammen med prisen på det, vi leverer.

NNIT logo

SCALES
– an NNIT Group Company

I maj 2017 fik SCALES ny ejer, idet NNIT A/S købte selskabet. SCALES A/S er dog fortsat et 100% selvstændigt selskab med egne kontorer, ledelse og værdisæt.

SCALES’ værdier

SCALES’ værdisæt, “Commitment, Efficiency, Honesty”, blev vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse. Værdisættet fungerer fortsat som en trefoldig ledestjerne for alt, hvad der kendetegner SCALES.

Commitment

“Unless commitment is made,
there is only promises and hope”

– Peter Drucker

Det kan ikke siges tydeligere end i ovenstående citat: Hvis man ikke udviser ægte engagement i det, man foretager sig  i sit liv, må man forlade sig på håb og løfter, og man vil ikke opleve at have den nødvendige styring mod opnåelsen af sine mål. På samme vis vil SCALES til enhver tid kunne stå på mål for at være fuldt dedikeret til den succes, vi skal skabe sammen med vores kunder, samt til de medarbejdere, der udgør SCALES.

Samarbejde mellem to scales medarbejdere
Arbejde på whiteboard

Efficiency

“Efficiency is doing things right;
effectiveness is doing the right things”

– Peter Drucker

Det er essentielt for SCALES, at alle vores medarbejdere ser efficiency som den måske stærkeste af vores værdier – i den klassiske fortolkning: “Efficens opnås, når der ikke kan opnås bedre resultat eller værdi med de givne ressourcer, der bruges, og når det faktiske resultat eller værdi ikke kan opnås med mindre indsats.” SCALES vil altid tilstræbe en meget effektiv samarbejdsform med alle vores kunder – både i store projekter, ved daglig support, i al underliggende samarbejde, samt i ledelsen heraf.

Honesty

“Honesty is the first chapter in the Book of Wisdom”

– Thomas Jefferson

SCALES driver en vidensbaseret virksomhed, hvor vi som rådgiver og implementeringspartner aldrig må gå på kompromis med ærlighed i såvel det eksterne samarbejde med vores kunder, som i vores interne dagligdag. I SCALES tror vi på, at vores kunder forstår deres forretning bedst, og at de altid vil gøre det, der er bedst for deres forretning. Vi tror samtidig på, at vi med hundredvis af implementeringer bag os kan bidrage med nye øjne på gamle problemer. Når vi rådgiver vores kunder om, hvordan de får mest muligt ud af deres forretningsapplikationer, tillader vi os at have selvtillid nok til at gøre det ærligt, troværdigt og med personlig og professionel integritet.

Koncentreret medarbejder