Vi anerkender vigtigheden af socialt ansvar

Vigtigheden af at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af vores interaktion med samfundet er ikke til at tage fejl af. Som virksomhed har vi et særligt ansvar for at sætte høje standarder såvel eksternt som internt. SCALES er en virksomhed, der leverer ydelser i form af rådgivning og assistance til at implementere komplekse ERP-systemer, og vi kan således indirekte medvirke til, at bæredygtighed bliver ved med at være et fast punkt på dagsordenen hos kunder såvel som medarbejdere. Den direkte påvirkning er størst internt via vores samlede arbejdsstyrke. Vi har derfor valgt at tiltræde og aktivt deltage i det danske Microsoft Pledge community. Derudover ønsker SCALES at have stort, løbende fokus på alle de sociale aspekter, vi kan påvirke som arbejdsgiver.

Microsoft Pledge Partner

I 2022 underskrev SCALES Microsoft Partner Pledge, hvor vi gennem vidensdeling på tværs tilstræber at være en mere ansvarlig virksomhed. Her deltager SCALES i årlige Microsoft Partner Pledge Summits, hvor der er fokus på de fem hovedmål: digitale evner, bæredygtighed, ansvarlig og etisk AI, cyper security, og diversitet og inklusion.

Microsoft Partner Pledge

Inklusion, Diversitet og Lighed hos SCALES

SCALES’ kultur bygger på et ønske om, at der skal være plads til alle. Diversitet, inklusion og lighed er nøgleord hos SCALES, da vi tror på, at medarbejdere med forskellige baggrunde udvikler bedre løsninger. I stedet for at fokusere på medarbejdernes baggrund kigger vi på, hvilke kompetencer og kvaliteter den enkelte kommer med, og hvordan de kan bruges på en ny måde. Dette kommer til udtryk i vores medarbejdere, som kommer fra vidt forskellige baggrunde. Alle – lige fra geologen til koreografen og den universitetsuddannede – bidrager til at skabe en mangfoldig og innovativ arbejdsplads, hvor der netop er plads til forskellighed.

Inklusion

For at imødekomme vores medarbejderes forskelligheder og være inkluderende er det vigtigt for os, at der er mulighed for at lære hinanden at kende.

Dette gør vi gennem sociale arrangementer såsom fredagsbar, og derudover har man mulighed for at dele sine interesser og hobbyer med kollegaer til personaleforeningens arrangementer.

Kvinder hos SCALES

SCALES har i de seneste år arbejdet på at tiltrække flere kvinder til IT-branchen. Vi er ikke i mål endnu, men i 2022 nåede vi gode resultater. Fordelt på de tre graduatehold, som startede i 2022, var 55 % kvinder.

Vi er stolte af denne fordeling.

Den samlede andel af kvinder i SCALES i begyndelsen af 2023 er 33 %.

Lighed

Lighed er en essentiel del af vores kultur i SCALES, hvor alle medarbejdere er vigtige, uanset stilling. Her kan man komme i sin yndlings T-shirt fra 80’erne eller sit stiveste puds; det er ikke fremtoning eller baggrund, der er afgørende, men derimod den værdi, man skaber.

Vi har et fladt hierarki. Det betyder, at det er muligt at få sig en snak med vores CEO over kaffen eller dele sine idéer med sin leder. Dette fremgår af vores seneste tiltag med personalegoder, der blandt andet giver mulighed for yderligere træning baseret på input fra medarbejderne.

Opkvalificering af digitale evner

Hos SCALES mærker vi manglen på kvalificeret arbejdskraft og anerkender den risiko, vi som samfund og virksomhed står over for. Vi ønsker at tage ansvar og bidrage til at udvikle talent, der kan være med til at dække fremtidens behov. Derfor investerer vi mange ressourcer i vores graduateprogrammer.

Gennem graduateprogrammerne er der mulighed for at udvikle digitale kompetencer. Programmerne består af strukturerede forløb, hvor vores dygtige, erfarne medarbejdere, som er eksperter inden for D365FO, sørger for at klæde deltagerne på til at opnå kompetencer og færdigheder inden for IT.

Vi er stolte af, at vi på denne måde bidrager til udviklingen af nyt talent. Vi har siden opstarten af graduateprogrammerne opkvalificeret en masse talentfuldte medarbejdere til stor gavn for os selv og vores kunder.

+0
Antal medarbejdere som har færdiggjort et SCALES graduate program*
0
Antal medarbejdere i SCALES graduate program idag

*Siden 2013

Arbejdet med det sociale ansvar

Hos SCALES arbejder vi på at skabe en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Det gør vi gennem forskellige tiltag, der alle har til formål at skabe god medarbejdertrivsel. Vi har blandt andet indført fleksible arbejdstider for at tilgodese de forskellige behov og familiekonstellationer, der optræder.

Det er vigtigt for SCALES at skabe et åbent og ærligt miljø, hvor man kan spørge sine kollegaer om hjælp og giver plads til forskelligheder. For at fremme dette har vi forskellige arrangementer såsom fredagsbar, DHL-løb samt events i personaleforeningen. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Blandt nyligt afholdte arrangementer kan nævnes bridge, cocktailkursus, petanque, elastikspring, escape room og brætspilsaftner. Arrangementerne giver mulighed for at snakke med kollegaer på tværs af arbejdsopgaver og er med til at skabe det stærke og familiære sammenhold, vi er særdeles stolte af.