Engros- og distributionsvirksomheder

ERP giver jer konkurrencemæssige fordele og hjælper jer med at tilpasse jeres virksomhed til hurtigt skiftende vilkår.
Dynamics 365 for Wholesale and Distribution understøtter samtlige nøgleprocesser i forsyningskæden – fra levering og fakturering over indkøb og leverandørstyring til lagerkontrol, bogføring, kvalitetsvurdering og -styring.

Disse nøgleprocesser er tæt forbundet i enhver transaktion i en hvilken som helst del af systemet. Dynamics 365 for Wholesale and Distribution understøtter virksomheder i alle størrelser og en hvilken som helst proces i en moderne forsyningskæde – fra kvalificering/styring af forhandler/produkt til varedistribution og levering.

Hos SCALES mener vi, at ERP er et strategisk værktøj, der gør din virksomhed i stand til at opnå konkurrencemæssige fordele og tilpasse sig hurtigt skiftende vilkår. Vi mener, at D365FO er svaret.

Boreplatform

I D365FO er både funktionalitet og sikkerhedskonfiguration proces- og rolleorienteret. Det betyder, at hver eneste forretningsproces er kortlagt i en procescyklus med en eller flere (traditionelle) underprocesser, hvilket skaber et unikt system, hvor der er mulighed for at dele processer op i mindre underprocesser afstemt de forskellige organisatoriske roller i virksomheden.

Hos SCALES tror vi på, at det kræver en fleksibel og stærk platform at holde trit med de hurtigt skiftende krav og vilkår, der kendetegner de fleste brancher i dag. Det skal være nemt at tilpasse sig skiftende behov i forretnings- og forsyningskæden, og det er præcis, hvad D365FO tilbyder.

D365FO giver dig mulighed for at tilpasse din virksomhed til nye forretningsprocesser og skalere din ERP-løsning, så den understøtter den type ændringer.

 • Mulighed for at arbejde hurtigere i et genkendeligt interface.
 • Nem adgang til vigtig information om forretningsprocesser ved hjælp af rollecentre, der indeholder relevante opgaver og information, herunder effektive business intelligence-værktøjer til indberetning, nøgleresultatindikatorer (KPI’er) og data cubes.
 • Wall to wall-ERP-løsning, der minimerer jeres lageromkostninger, sikrer gennemsigtighed i forsyningskædeprocesser og understøtter moderne engros- og distributionsvirsomheders just in time-tilgang.
 • Sporbarhed i alle end to end-lagertransaktioner, hvilket sikrer hurtig og fuld kontrol med kvalitetsvurderingsprocessen fra leverandør til kunde.
 • Systemstyret leveringsoptimering baseret på principper som ATP, CTP og leveringstidsstyring, hvilket sikrer hurtig, pålidelig leveringsbekræftelse.
 • Godt planlægningsværktøj, der er i stand til at matche kvalificerede, tilgængelige ressourcer med opgaver, hvilket bidrager til at øge afkastet, reducere omkostningerne og styrke kundetilfredsheden.
 • Alt i én-løsning, hvilket reducerer/fjerner behovet for yderligere resourcesystemer.
 • Omfattende værktøj til prisfastsættelse med mange funktioner, herunder prisgruppestyring, smart prices, prisforhøjelse, handelsaftaler m.m.

Fremstillingsvirksomheder

D365FO afspejler Microsofts ønske om at gøre sine produkter tilgængelige for fremstillingsvirksomheder.
Dynamics 365 for Manufacturing understøtter samtlige nøgleprocesser i forsyningskæden – fra levering og fakturering over produktion/montering til indkøb, leverandørstyring, lagerkontrol, bogføring samt kvalitetsvurdering og -styring.

Disse nøgleprocesser er tæt forbundet i enhver transaktion i en hvilken som helst del af systemet. Dynamics 365 for Wholesale and Distribution understøtter virksomheder i alle størrelser og en hvilken som helst proces i en moderne forsyningskæde – fra kvalificering/styring af forhandler/produkt til varedistribution og levering.

Fremstilling er en moden branche, og nutidens virksomhedsledere står over for nogle af de samme udfordringer, som deres forgængere har stået over for gennem årene, herunder:

En førende softwareløsning bør være i stand til at hjælpe producenterne med at løse traditionelle udfordringer som disse. Men den bør også sætte dem i stand til at identificere og reagere på de nye udfordringer, der opstår. ERP er et strategisk værktøj, som virksomheder kan bruge til at opnå konkurrencemæssige fordele og tilpasse sig hurtigt skiftende vilkår. Hos SCALES mener vi, at D365FO er den rette løsning.

Globalisering af forsyningskæden, stigende krav om nytænkning og lave priser, stadig større fokus på miljø og social ansvarlighed samt et krav om indgående indblik i virksomhedens drift skaber både muligheder og udfordringer, som D365FO kan hjælpe virksomhederne med at tage hånd om. D365FO er et effektivt ERP-system designet til fremstillingsvirksomheder.

I D365FO er både funktionalitet og sikkerhedskonfiguration proces- og rolleorienteret. Det betyder, at hver eneste forretningsproces er kortlagt i en procescyklus med en eller flere (traditionelle) underprocesser, hvilket skaber et unikt system, hvor der er mulighed for at dele processer op i mindre underprocesser afstemt de forskellige organisatoriske roller i virksomheden.

Hos SCALES tror vi på, at det kræver en fleksibel og stærk platform at holde trit med de hurtigt skiftende krav og vilkår, der kendetegner de fleste brancher i dag. Det skal være nemt at tilpasse sig skiftende behov i forretnings- og forsyningskæden, og det er præcis, hvad D365FO tilbyder.

D365FO giver dig mulighed for at tilpasse din virksomhed til nye forretningsprocesser og skalere din ERP-løsning, så den understøtter den slags ændringer.

 • Mulighed for at arbejde hurtigere i et genkendeligt interface.
 • Nem adgang til vigtig information om forretningsprocesser ved hjælp af rollecentre, der indeholder relevante opgaver og information, herunder effektive business intelligence-værktøjer til indberetning, nøgleresultatindikatorer (KPI’er) og data cubes.
 • Sporbarhed i alle end to end-lagertransaktioner, hvilket sikrer hurtig og fuld kontrol med kvalitetsvurderingsprocessen fra leverandør til kunde.
 • Godt planlægningsværktøj, der er i stand til at matche kvalificerede, tilgængelige ressourcer med opgaver, hvilket bidrager til at øge afkastet, reducere omkostningerne og styrke kundetilfredsheden.
 • Omfattende værktøj til prisfastsættelse, der understøtter traditionelle omkostningsprincipper og automatisk udregner BoM-strukturer i flere niveauer.
 • Alt i én-løsning, hvilket reducerer/fjerner behovet for yderligere resourcesystemer.
 • Ganttskema med interaktive planlægningsfunktioner og nemt grafisk overblik over ressourceplanlægning og vedligeholdelse.
 • Fuldt integreret system med omfattende lagerfunktioner.
 • Kvalitetsvurderingsmodularitet gennem hele end to end-materialestrømmen.

Servicevirksomheder

Gør det nemt at matche kvalificerede, tilgængelige ressourcer med opgaver med et godt planlægningsværktøj, som bidrager til at øge jeres afkast, reducere omkostningerne og styrke kundetilfredsheden.

Dynamics 365 for Professional Services er en end to end-løsning til servicevirksomheder, der giver større kontrol med projektøkonomi og ressourcer i et lettilgængeligt Microsoft Office-lignende interface.

Dynamics 365 for Professional Services giver brugere og administratorer helt nye muligheder inden for projekt- og kontraktstyring. Udnyt dine ressourcer bedre, og øg omsætningen med et nyt planlægningsværktøj, der er i stand til at matche kvalificerede ressourcer med opgaver på basis af specifikke opgavekrav og lave omfattende projekttilbud, der tager højde for den enkelte kundes krav. Betydelige forbedringer inden for projektfunktionalitet – fx evnen til at skabe komplekse visualiseringer samt tilgå detaljeret projektinformation og godkendelser – vil føre til øget indblik og øget produktivitet.

Øresundsbroen

Servicevirksomheder er persondrevne organisationer, der er afhængige af medarbejdernes viden og evne til at sælge og levere forskellige rådgivnings- og specialydelser, udvikle og vedligeholde komplekse systemer og strukturer eller skabe spændende analytisk indhold.

Servicesektoren omfatter it-ydelser, ingeniørvirksomhed, ledelsesrådgivning, bogføring, arkitektur, markedsføring og reklame samt andre fagområder med fokus på forskning og udvikling, forretningsoptimering, uddannelse m.m.

Den afgørende succesfaktor for servicevirksomheder er – og bør være – fejlfri levering inden for den aftalte tid, det aftalte omfang og til den aftalte pris. Det er grundlaget for succesfuld projektlevering, kundetilfredshed og gode finansielle resultater.

Hos SCALES tror vi på, at den bedste måde at opnå gode resultater er at implementere et integreret performance management-system, der forbinder de primære fokusområder og roller i organisationen. Ved hjælp af de integrerede forretningsfunktioner i D365FO, som fungerer på tværs af fokusområder – bl.a. CRM, HRM, CPM, PSA og individuelle roller – kan servicevirksomheder opnå fuldt indblik i projekter og omkostninger. D365FO kan ligeledes forbedre virksomhedens udgiftsadministration og give projektledere og CFO’er detaljeret driftsindsigt, hvilken kan føre til bedre, velinformeret beslutningstagning og impact.

Virksomheder, der vælger at implementere et integreret system, oplever at få et helhedsorienteret overblik over deres kunder samt tidligere og igangværende projekter. Det gør ledere af servicevirksomheder i stand til at kortlægge kommende arbejde for både eksisterende og potentielle kunder med en større grad af sikkerhed end tidligere, ligesom de bliver bedre i stand til at forudse projektvilkår og -omkostninger og dermed virksomhedens resultater.

 • Mulighed for at arbejde hurtigere i et genkendeligt interface.
 • Nem adgang til vigtig information om forretningsprocesser ved hjælp af rollecentre, der indeholder relevante opgaver og information, herunder effektive business intelligence-værktøjer til indberetning, nøgleresultatindikatorer (KPI’er) og data cubes.
 • Bedre overblik over projektøkonomi og -opgaver.
 • Mulighed for at følge det enkelte projekts udvikling ved hjælp af en fleksibel indberetningsfunktion, der giver et samlet overblik over projektet i realtid, samt mulighed for at udarbejde pristilbud tilpasset den enkelte kunde. (Systemet giver mulighed for at udarbejde mere end ét tilbud per projekt).
 • Bedre udnyttelse af ressourcer.
 • Godt planlægningsværktøj, der er i stand til at matche kvalificerede, tilgængelige ressourcer med opgaver, hvilket bidrager til at øge afkastet, reducere omkostningerne og styrke kundetilfredsheden.
 • Workflow, der reducerer ikke-fakturerbar tid.
 • Automatiseret workflow for projektbeskrivelser, arbejdstid, udgifter, pristilbud m.m., hvilket reducerer mængden af fysiske billag og fakturatid.

Andre brancher og eksempler

Foruden de nævnte brancher, har SCALES stået bag adskillige implementeringer inden for mange andre brancher, herunder fx forsyningsselskaber, fragt- og logistikvirksomheder, flyselskaber, den offentlige sektor m.fl. Nøglen til en succesfuld implementering, der resulterer i betydelige konkurrencemæssige fordele, er at implementere et system, andre virksomheder ikke har – men burde have – og undgå at gøre præcis det samme, som alle de andre.

Her kan du høre mere om et projekt, vi har gennemført i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Et særdeles spændende projekt med et godt formål.

Jabra in-ear høretelefoner

Et andet godt eksempel på, hvor mange forskellige brancher SCALES arbejder sammen med, er vores stærke, mangeårige samarbejde med GN, som står bag brands som Jabra, ReSound og SteelSeries.

Kom foran dine konkurrenter med D365FO

Mange virksomheder har implementeret et ERP-system og opnået konkurrencemæssige fordele over deres konkurrenter. Flere funktioner er standardfunktioner (bogføring, løn); mere vanskeligt er det at bruge ERP-systemet inden for områder, der er særlige for virksomheden, f.eks. CRM, projektudførelse, fremstilling eller distribution. Vælger I SCALES som jeres leverandør af D365FO, sørger vi for, at systemet er tilpasset jeres kriterier og arbejdsgange – lige meget hvilken branche I tilhører.